Ju-Jutsu Kai

Ju-jutsu Kai är Sveriges största ju-jutsustil och Ju-jutsu Kai utövas i form av fysisk och teknisk träning inriktad på det gällande graderingssystemet. Ju-jutsu Kai lämpar sig väl som självförsvar och inriktar sig därför på att ge medlemmarna en ökad kunskap om möjligheten att försvara sig mot fysiskt våld, samt att ge saklig information om de juridiska möjligheterna till nödvärn. Ju-jutsu Kai kan även utföras som en tävlingsidrott enligt Svenska Ju-jutsuförbundets regler.

Ju-jutsu Kais tekniska koncept utvecklas kontinuerligt och stilchefen tillsammans med riks- och förbundsinstruktörer träffas fortlöpande för att diskutera teknikernas utförande och den tekniska utvecklingen för att Ju-jutsu Kai även fortsättningsvis ska kunna erbjuda ett självförsvarssystem av högsta internationella klass.