Yoga

Yoga har sitt ursprung i indisk filosofi, psykologi och religion och var i äldre indisk tradition beteckning på ett flertal olika fysiska och kontemplativa tekniker. Ordet yoga kommer från sanskrit och betyder att ”sammanfoga”, ”förena” eller ”tillfoga”. I indisk epik återfinns också mer jordnära betydelser som ”utförande”, ”strävan”, ”iver” och ”flit”. Inom yogatraditionerna används ordet på olika sätt. Det kan syfta på förening mellan den mänskliga själen och världssjälen. Intresset för yoga har inträtt i västerländsk kultur i slutet på 1800-talet och här har fokus framför allt växt fram som ett sätt att träna kroppen. Ordet Yoga har i västvärlden framför allt kommit att betyda föreningen mellan kropp och själ och ger alltså ett starkt budskap om att god hälsa är beroende av en balans mellan dessa två.

Det finns många olika former av Yoga. Den Yoga vi erbjuder på JJK Samurai syftar till att förena kropp och själ och skapa en inre balans genom yttre och inre styrka, medvetenhet och fokus. För varje ansträngning finns en avslappning och för varje rörelse finns en motrörelse. På så sätt motiverar vi kroppen att anta nya utmaningar och utföra rörelsen som den aldrig trodde var möjligt.

Yoga är bra för dig som vill öka din fysiska styrka, smidighet, kroppsmedvetenhet och rörlighet men också för dig som vill lära dig att slappna av, fokusera eller bara ha en stund för dig själv och göra något snällt för din kropp.

Namaste